Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого типу #13" Росинка" Кам'янської міської ради

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт директора комунального закладу «Заклад дошкільної освіти( ясла – садок) комбінованого типу №13 "Росинка"

 

    https://docs.google.com/document/d/1cXnUWE3ELCsa1N0-S5FSbOJiZliXh0Pa/edit?usp=sharing&ouid=113172784774945716178&rtpof=true&sd=true

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналітична доповідь директора  СДНЗ №13 «Росинка» Маргаритової Юлії Віталіївни

 

Підсумки роботи за  2019-2020 навчальний рік.

 

Стратегічним напрямом роботи СДНЗ№13 є реалізація основних вимог закону  України „Про дошкільну освіту”, практичне впровадження положень «Національної стратегії  розвитку освіти в Україні на період до 2021 року ”, Державної національної програми "Освіта. Україна ХХ1століття", Національної програми "Діти України", Базового компонента дошкільної освіти,  Базової державної програми «Я У Світі». В світлі цих документів визначено коло пріоритетів: забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних особливостей; збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дитини; надання комплексної педагогічної, психологічної допомоги дітям, які потребують корекції психологічного та мовленнєвого розвитку; надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям; залучення батьків до освітнього процесу, навчання та реабілітації дитини;  взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей, які потребують корекції психологічного та мовленнєвого розвитку;  провадження експериментальної та інноваційної діяльності. 

                Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

         Умови навчання та виховання дітей, організація розвивального середовища відповідають санітарним вимогам , віковим особливостям та потребам дітей. Проведена результативна робота в напрямку зміцнення матеріальної бази, створення умов для утримання та виховання дітей.

А саме , протягом 2019-2020 навчального року в закладі здійснено:

 • Укріплення дерев’яної підлоги фойє, матеріалами ОСБ.
 • Придбано м’ясорубку для потреб харчоблоку;
 • Виконано косметичний ремонт приміщень харчоблоку;
 • Замінено  труби каналізаційних стоків у групах №1та №3;
 • Встановлено натяжну стелю , комбіноване освітлення, замінені шпалери психологічного кабінету;
 • Частково обладнано психологічний кабінет . Придбано: лавову лампу, сухий басейн, світлову пісочницю, крісло пуф, шафу,полиці.

 Санітарно-гігієнічні умови освітньо-розвивальне середовище в цілому відповідають вимогам і сприяють вирішенню основних завдань щодо забезпечення права дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного, нешкідливого перебування в закладі. Це створює сприятливі умови для самовираження особистості вихованців, розкриттю у них природних нахилів та здібностей. Сучасні  форми  організації   освітнього  процесу спрямовані на  врахування  потенційних можливостей  кожної  дитини, її вікових  та індивідуальних  особливостей. Організація оточуючого середовища, режиму дня, та весь освітньо–виховний  процес спрямований на самореалізацію дитини з особливими можливостями, задоволення її потреб та інтересів.

          Навчальний рік у дошкільному закладі розпочався 1 вересня і закінчився    31 травня, але зних ми  2 місяці перебували на карантині (з 12.03.20 по 25.05.20.)  З 01.06.2020 по 22.06.2020 заклад працює відповідно до «Регламенту роботи закладу освіти в умовах адаптивного карантину» затвердженого рішенням комісії ТБ та НС Кам`янської міської ради протокол №13 від 28.05.2020р.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалено педагогічною радою закладу (протокол №1 від 31.08.2019р.) затверджено директором СДНЗ.

Кадрове забезпечення, аналіз результатів підвищення кваліфікації та атестації педагогів.

                Дитячий садок, на мою думку, - це не стіни, а насамперед люди - маленькі вихованці та їх батьки, працівники,  та ідеї, що цих людей об’єднують.

Досягнення демократичних стосунків між вихователем, батьками, дитиною накладає свій відбиток на загальний стиль відносин, які покликані створювати умови для розвитку творчих здібностей вихованців через особистісно зорієнтоване навчання та об’єднання колективу навколо дитини.

Педагогічний колектив  СДНЗ№13 втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення  гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти.

      Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований  згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних документів, передбачених колективним договором.

Освітній та виховний процес в дошкільному закладі забезпечують 15 педагогів, з них:   10 – мають вищу освіту;  4– неповну вищу; 1 –середню.

За кваліфікаційними категоріями:

«спеціаліст вищої категорії» - 1 педагог;

«спеціаліст І категорії» - 5 педагогів;

«спеціаліст ІІ категорії» - 3 педагога;

педагогічне звання «вчитель-методист» - 1 педагог;

педагогічне звання «вихователь-методист» - 1 педагог.

За критеріями педагогічний стаж:

до 3 роки                   - 3 пед.;                       

від 3 до 10 років       - 2 пед.; 

від 10 до 20 років     - 3 пед.;          

від 20 до 30 років     - 7 пед.;

За результатами атестації   були  присвоєні такі  кваліфікаційні категорії: 

 • Марченко Л.Ф.  – вихователь,  присвоєна  кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІI категорії»;
 • Маленкова Н.В. – вихователь-методист,  присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст II категорії»;

Курси підвищення кваліфікації у 2020 році пройшли 7 педагогів:

 • Вчителі-дефектологи:Клименко Г.В, Прищепна П.В.;
 • Вихователі: Єрмоленко В.М., Шавкун Н.М., Братко І.І;
 • Директор, Маргаритова Ю.В;
 • Вихователь-методист , Маленкова Н.В. 

 Створення умов та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

         Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розв'язання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних сферах буття.  Досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в обновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології.

Становлення нової системи дошкільної освіти потребує радикального переосмислення сформованого підходу до професійної діяльності педагога. Сучасному закладу дошкільної освіти  потрібен педагог, здатний самостійно планувати, організовувати педагогічно доцільну систему роботи, а не просто виконувати посадові обов'язки.

Наш педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

      Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів закладу, району, міста, проходження курсів підвищення кваліфікації.

Слід відмітити, що  колектив СДНЗ  активно  використовує інноваційні технології з метою формування життєво компетентнісної особистості, впроваджуючи в освітньо – виховний процес  новітні педагогічні технології , а саме:

 • група «Смішарики» - освітня технологія «Едьютеймент»,
 • група  «Казкарики» - методика сторітеллінг для розвитку зв’язного мовлення і культури мовленнєвого спілкування;
 • група «Сонечко»  - метод проблемного та активного навчання.
 • інструктор з фізичної культури -  заняття з фізичної культури, технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка «Казкова фізкультура».
 • Вчителі-дефектологи  та вчителі –логопеди - методика Х. Кюїзенера «Розумні палички», Блоки Дьенеша, методи альтернативної комунікації PEGS, Макатон.

Організація різних форм виховної роботи. Характеристика програм, за якими працює дошкільний заклад

         Головною метою комунального закладу «Спеціальний  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 13 «Росинка»  Кам’янської  міської ради є  забезпечення реалізації права громадян з особливими потребами на здобуття освіти в обсязі державних стандартів дошкільної освіти, їх фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

          Робота закладу базується на побудові відкритого інформаційного освітнього простору, що максимально сприяє становленню дитини як компетентної, соціально інтегрованої особистості, здатної до повноцінного продовжування  шкільної освіти.

           Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, є обов’язковим та реалізується згідно з Державною базовою програмою, корекційними програмами для дітей з особливими потребами,

          Відповідно до навчального плану закладу, педагогічні працівники працюють за програмами:

-  « Я у світі», рекомендованою Міністерством освіти і науки України, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України;

-  «Українське дошкілля», рекомендованою Міністерством освіти і науки України;

-«Казкова фізкультура»,Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. Єфименко М.М. рекомендованою Міністерством освіти і науки України

- «Скарбниця моралі» Парціальна програма з морального  виховання дітей раннього та дошкільного віку. Лохвицька Л.В. рекомендованою Міністерством освіти і науки України

- «Дитяча хореографія»  Програма Хореографічної діяльності  дітей . Шевчук А.С. рекомендованою Міністерством освіти і науки України.

-«Вчимося жити разом» Парціальна програма з розвитку соціальних навичок  ефективної взаємодії . Піроженко Т.О., рекомендованою Міністерством освіти і науки України

Рішення про вибір програм  обговорено й схвалено педагогічною радою закладу  (протокол № 1 від 31.08.2019).

Учасниками освітньо – виховного процесу  в закладі є: діти, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки та особи, які їх заміняють, представники, установ та інші особи, які беруть участь в освітньо – виховній роботі.

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності, які затверджені робочим навчальним планом.

У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

            Тривалість занять:

            -  Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

            -  Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

        Організація життєдіяльності дітей в СДНЗ  включає в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. У цьому навчальному році продовжили  роботу гурток хореографії ,керівник Брославець Н.С.,  та гурток англійської мови, керівник Савельєва Д.В.

         Система методичної роботи  на протязі навчального року будувалась таким чином, щоб створити належні умови для підвищення професійної майстерності кожного педагогічного працівника.                            

Робота з кадрами спланована по трьох напрямках: підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, самоосвіта.  Були використані колективні та індивідуальні форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами.

У 2019-2020 н. р. методична робота в закладі була сконцентрована навколо пріоритетних завдань:

1.Виховання креативної особистості дошкільника  засобами петриківського розпису для сприяння розвитку  психічних процесів  дошкільнят з особливостями індивідуального розвитку.

2.Збагачення предметно-просторового розвивального середовища їх для  сенсорного розвитку  дошкільнят через   удосконалення кінестетичних і тактильних відчуттів  для сприяння розвитку мовлення дошкільнят .

3. Удосконалення процесу формування звукової культури мовлення дітей дошкільного віку під час використання  української народної гри як засобу формування національної самосвідомості.

Для виконання  поставлених завдань були застосовані раціональні форми  організації життєдіяльності дітей, їх змістового наповнення,   Педагогічним колективом постійно здійснювався пошук новітніх методів, прийомів і засобів освітнього впливу , створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу у закладі освіти.

Для організації поглибленого випереджувального вивчення проблеми окремими педагогами і апробації тих чи інших аспектів на практиці використовувались індивідуальні форми організації методичної роботи з педагогічними кадрами, для побудови комплексу методичних заходів, використовувались колективні форми роботи.

Так протягом року було проведено чотири педагогічні ради   за темами:

1. «Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу»

 • Зміни  в освітніх  законодавчих актах очікування та реалії.
 • Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу за 2018-2019 н.р.
 • Визначення стратегічних напрямків педагогічного процесу на 2019-2020 н.р.
 • Обговорення змісту річного плану, участі педагогів у методичній роботі закладу та міста.
 • Вибір  та затвердження освітніх програм для здійснення освітньої діяльності в 2019-2020 н.р.
 • Інформація про курсове підвищення кваліфікації, районні й обласні методичні заходи.
 • Готовність закладу до нового навчального року, аналіз результатів літнього.

2. «Сприяння розвитку  психічних процесів  та виховання креативної особистості  дошкільнят з особливостями індивідуального розвитку,засобами петриківського розпису.»:

Психологічні аспекти креативного розвитку дошкільнят з особливостями індивідуального розвитку.

Наукове підґрунтя розвитку дивергентних здібностей дошкільника.

Особливості інтеграції елементів петриківського розпису в планування образотворчої діяльності.

Методичні рекомендації  по використанню в роботі посібника «Петриківський первоцвіт»

3. «Формування національної самосвідомості через  використання  української народної гри .»:

Інформація про виконання рішень попередньої педради:

Формування громадської самосвідомості дошкільника засобами українських народних  ігор.

Ознайомлення з  картотеками українських народних ігор.

Українські рухливі ігри та українські мовленнєві ігри, скринінг   ґрунтовного застосування .

Використання  українських мовленнєвих ігор в роботі вчителя –логопеда та вчителя –дефектолога.

Аналіз педагогічних перспектив активного використання українських народних ігор в освітньому процесі.

4. «Життєва компетентність дошкільника та її розвиток» підсумкова.

Інформація про виконання рішень попередньої педради.

Підсумки роботи за  2019-2020 навчальний рік, роботи колективу над річними завданнями на навчальний рік

Моніторинг рівня компетенцій , самозвіти педагогів за результатами самоаналізу.

Питання формування готовності дітей до навчання, вирішення питань з наступності та перспективності у роботі зі школою.

Пропозиції  до річного плану роботи на 2020-2021 навчальний рік.

Організаційні питання літнього оздоровлення, затвердження плану роботи на літній оздоровчий період 2020.      

Фахівцями корекційної служби для конкретизації питання  звукової культури мовлення, фахова допомога у формуванні педагогічних понять звукової культури мовлення, практичне застосування спеціальних форм роботи  в жовтні провели «Логопедичну студію- Speegh therapist».Для ознайомлення педагогічного колективу з фаховими інноваціями, надання рекомендацій з практичного використання деяких з них, допомога в адаптації до індивідуальних педагогічних умов, на початку березня  «Педагогічний сет»

Протягом навчального року діяла Школа професійного зростання для молодих фахівців наставництво здійснювала директор Маргаритова Ю.В.

Також працювали проблемні, творчі, інноваційні групи:

 Проблемна  (інноваційна)група яка працювала над проблемою - Формування національної самосвідомості через  використання  української народної гри .

Творча група -  опрацьовувала тему - Сприяння розвитку  психічних процесів  та виховання креативної особистості  дошкільнят з особливостями індивідуального розвитку,засобами петриківського розпису.

Ініціативна група – працювала над темою: Удосконалення кінестетично-тактильних відчуттів   та здібностей дітей через збагачення предметно-просторового розвивального середовища.

Робота груп була спрямована на всебічне вивчення тем, аналіз результатів, вироблення рекомендацій для розгляду на методичних об’єднаннях та засіданнях педагогічної ради закладу.

Традиційним стало проведення в садочку методичних годин. Саме вони дають можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникають у процесі роботи. Протягом року в тематику методичних годин включались опрацювання нормативно-правових документів, огляд публікацій, науково-методичної літератури.

         З метою визначення рівня знань педагогів з конкретних питань освітньо-виховної роботи з дошкільниками, спонукали до проведення діагностування, анкетування педагогічних кадрів. Це дало можливість визначити рівень знань педагогів з конкретних питань освітньо-виховної роботи та надати методичну допомогу у вирішенні проблемних питань і збагатити знання педагогів з питань, які потребували підвищеної уваги.

Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали наставництво, консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіту педагогів. Свій професійний рівень вихователі підвищували , відвідуючи майстер класи, методичні об’єднання.

         Впродовж 2019-2020 н.р. в СДНЗ з метою підвищення професійної компетентності педагогів з означених річних завдань, збагачення знань з заданих тем ,оволодіння вміннями та навичками конкретної діяльності і створення продукту педагогічної діяльності проведені засідання методичних об’єднань вихователів за темами:

І.Засідання.Тема:Збагачення предметно-просторового  розвивального середовища для удосконалення кінестетично-тактильних відчуттів   та здібностей дітей.

ІІ.Засідання. Тема: Урізноманітнення  предметно-просторового середовища . Лайфхаки для вихователя.

      Спільна діяльність  надихає та захоплює, батьки активно включаються до різних форм співпраці  яку планує  дошкільний заклад:

 • батьківські збори;
 • майстер – класи вихователів для батьків;
 • тижні безпеки;
 • родинні свята;
 • спільні виставки;

Особлива увага в дошкільному закладі приділяється організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей. Ця робота включає в себе:

 • проведення всіх видів інструктажів з охорони праці працівників, та безпеки життєдіяльності вихованців;
 • проведення тижнів знань з дітьми дошкільного віку з основ безпеки життєдіяльності;
 • проведення бесід, сюжетно рольових ігор вікторин з протипожежної безпеки, дорожнього руху;
 • проведення практичних занять з правил дорожнього руху
 • відпрацювання плану евакуації на випадок екстремальної ситуації в дошкільному закладі;
 • розробка плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру, які включають в себе: профілактичні бесіди з дітьми по формуванню навичок здорового способу життя, роз’яснювальну роботу з батьками, щодо дотримання правил безпечної поведінки в побуті, проведення ряду заходів по перевірці стану усіх приміщень закладу, винесення на розгляд питань профілактики  травматизму невиробничого характеру на виробничих нарадах ДНЗ.

        Також  в СДНЗ проведено міське засідання динамічної групи навчання «нове коло» фахівців перших 3 років роботи «Професійна компетентність педагога»

З метою демонстрації найкращих педагогічних, дидактичних,інноваційних, надбань та оцінка творчих досягнень педагогів, залучення до співпраці батьків проведено конкурси огляди : готовність до нового навчального року; збагачення предметно-просторового  розвивального середовища. (Бізіборди); естетичне оформлення групового приміщення тематичного спрямування; нагодуємо пташок . Тематичні виставки: експозиція поробок «Осінь завітала»;.виставка дитячих робіт «Петриківський первоцвіт»; фотовиставка «Збережи ялинку»; фотоподорож у часі «Я і моя мама».

 З 12.03.2020 по 25.05.2020 Режим віддаленої роботи став справжнім викликом для всіх педагогів та завдяки дистанційним технологіям педагоги нашого закладу налагодили онлайн- консультування батьків для сприяння розвитку дошкільнят в період карантину. Педагоги налагодили двохсторонню взаємодію надсилаючи батькам цікаві консультації, завдання, вправи, організовували фотоконкурси, здійснювали обмін корисною інформацією . Зворотній зв’язок показав що діти виконували завдання разом з батьками про що свідчать фото та відео звіти батьків.

Сучасні дистанційні  освітні платформи, у відповідь на виклик обумовлений  особливостями педагогічної діяльності в умовах карантину, надали  додаткові можливості саморозвитку педагогічних працівників. Фахівці нашого закладу користуючись такою можливістю підвищували свій фаховий рівень на багатьох семінарах та тренінгах. Систематизований та узагальнений  методичний матеріал розмістили  на освітніх Інтернет порталах «Всеосвіта», «На урок» «Методпортал». Не гаючи часу створювали дидактичні матеріали.

 Наш колектив активно працював із застосуванням дистанційних технологій. Ми мали змогу збиратися онлайн для обговорення важливих та нагальних питань. Так з використанням онлайн-технології ZOOM , було проведено  засідання динамічної групи навчання  «Нетворкінг –це легко!» , де обговорювалась  низка вагомих питань таких як : користування онлайн-формами  та корисними додатками Google, також проведено  колективний  онлайн-майндмепінг за допомогою додатка Coggle де педагоги створювали ментальну карту в реальному часі, та освоїли технологію  створенням онлайн-коміксів.

      Кожна дитина має право на рівні умови перебування , виховання, навчання в дошкільному закладі.      В нашому закладі є різні діти,  і кожному ми намагаємось допомогти подолати труднощі:

 • працює консультативна група для батьків вихованців ( директор, психолог, вихователь, медична сестра старша);
 • організовано надання  методичної і консультативної допомоги сім'ї, включення батьків у процес виховання, навчання та реабілітації дитини;
 • проводиться робота по формуванню соціально-педагогічної компетенції сім'ї у вирішенні її психолого-педагогічних та соціальних проблем.

 

Завдання на перспективу

      За підсумками проведеного аналізу виділено проблеми та визначені наступні завдання, які повинні гарантувати подальший розвиток нашого закладу:

 •         Оптимізація освітньо-виховного процесу через вдосконалення змісту    

        освіти, впровадження інноваційних технологій, що забезпечують високий   

        рівень його якості.

 •         Забезпечення оптимальних умов збереження і розвитку здоров'я   

        вихованців та працівників закладу.

 •         Удосконалення системи управління закладом через використання сучасних

        інформаційних технологій.

 •   Удосконалення  україномовного середовища в закладі.
 •         Стимулювання навчально-методичної, дослідницької діяльності педагогів.

 

      І на закінчення хочеться відзначити, що виконання річного плану роботи в неповному обсязі обумовлено епідеміологічною ситуацією в країні.

За результатами аналізу виявлені такі недоліки:

 • Недостатнє фінансування  закладу;
 • Низький рівень теоретичних, практичних знань умінь та навичок деяких педагогів, що обумовлено особливостями кадрової складової освітньої галузі.

 

Директор                                                                                   Маргаритова Ю.В.