Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)комбінованого типу #13" Росинка" Кам'янської міської ради

 

МЕТОДКЕЙС

Освітня програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 № 1/9-419), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» ( від 10.06.2019 № 1/9-365), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р» (від 26.06.2019 № 1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Стратегічним напрямом роботи СДНЗ№13 є реалізація основних вимог закону  України „Про дошкільну освіту”, практичне впровадження положень «Національної стратегії  розвитку освіти в Україні на період до 2021 року ”, Державної національної програми "Освіта. Україна ХХ1століття", Національної програми "Діти України", Базового компонента дошкільної освіти,  Базової державної програми «Я У Світі». В світлі цих документів визначено коло пріоритетів: забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних особливостей; збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я дитини; надання комплексної педагогічної, психологічної допомоги дітям, які потребують корекції психологічного та мовленнєвого розвитку; надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям; залучення батьків до освітнього процесу, навчання та реабілітації дитини;  взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей, які потребують корекції психологічного та мовленнєвого розвитку;  провадження експериментальної та інноваційної діяльності. 

            Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність СДНЗ№13 будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань, взаємозв'язку морального, фізичного, художньо-естетичного, емоційно-соціального, пізнавального розвитку, рівності умов кожної дитини для всебічного виховання; органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форми освіти. Зміст дошкільної освіти реалізується закладом через організацію предметного та соціального навколишнього середовища, міжособистісне спілкування, освітньо-виховні програми, методичні посібники.

           Педагогічний колектив  СДНЗ№13 втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення  гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти.

           Заклад  освіти працює  з 1950 року, до 2002 року, мав статус відомчого дошкільного навчального закладу. Власником закладу був Дніпровський металургійний комбінат імені Дзержинського. З 2002 року установа перейшла до комунальної власності міста.

            З метою надання своєчасної корекційної допомоги дітям з особливими потребами, рішенням Дніпродзержинської міської ради від 29.06.2011р. за №151-09∕VI змінено найменування дошкільного навчального закладу № 13 на Комунальний заклад «Спеціальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 13 «Росинка»; реорганізовано дві групи для дітей з порушеннями слуху, психологічного та мовленнєвого розвитку. А наказом УОіН від 12.03.2012р. за № 152 реорганізовано ще дві загальні групи в спеціальні для дітей з особливими потребами. Таким чином з 01.09.2012 року  всі 4 групи у дитячому закладі працюють з дітьми з особливими потребами.

     На підставі постанови Верховної Ради України від 19.05.2016  №1377-VІІ «Про перейменування окремих населених пунктів та районів», на виконання розпорядження міського голови від 07.06.2016 №230-р «Про заходи у зв’язку із перейменування міста Дніпродзержинськ на Кам′янське», міська рада вирішила змінити назву комунального закладу «Спеціальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 13 «Росинка» Дніпродзержинської міської ради на  комунальний заклад «Спеціальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 13 «Росинка» Кам′янської міської ради

     Типове приміщення розраховане на 4 групи, 80 місць.

     Графік роботи закладу - п’ятиденний робочий тиждень; одна група працює у 12 годинному режимі, три групи – у режимі 10,5 годин.

          До СДНЗ приймаються діти порушенням психологічного розвитку, з порушенням мовлення, та порушенням слухової функції . Комплектування груп   проводиться як за віковими нормативами , так і за діагнозами,відповідно до чинного законодавства.

Основні завдання СДНЗ№13 «Росинка»:

  • 1 Створення умов для  підвищення інформаційної компетентності педагогів , шляхом використання інформаційно-цифрових технологій та інших форм динамічного навчання дорослих.
  • Вдосконалення форм  та методів  роботи по формуванню мовленнєвої компетентності та розвитку  психічних  процесів  дошкільнят, засобами  сучасних інноваційних технологій, на засадах особистісно зорієнтованої педагогіки співробітництва та  інтегративного підходу.
  • Розширення та  оновлення  дистанційних форм та  видів  співпраці з родинами, забезпечення  відкритості  роботи закладу та гнучкості освітньо-виховного процесу  через контент   освітніх інтернет ресурсів,  веб-сайту, спільнот  відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.